Få större resultat med pyramidisering

Writen By: Tobias Rangbo 2015-06-01 14:28:29 Published In: Styrketräning
Inom styrketräning är pyramidisering en vanlig träningsmetod som används av många med goda resultat. Pyramidisering inom styrketräning innebär att man börjar med en lättare vikt och gör ett större antal repetitioner för att sedan successivt öka vikten och göra färre repetitioner. När man når ”toppen” av pyramiden stegar man sedan ner på samma sätt som man stegade upp.
För en övning kan progressionen se ut enligt 20, 15, 8, 6, 8, 15, 20. Man börjar alltså pyramiden med 20 repetitioner för att nå toppen vid sex repetitioner och sedan avsluta med 20 repetitioner. Detta koncept kan du använda när du tränar kondition. Du kan se pyramidisering inom konditionsträning som ett sätt att variera din intervallträning. Eftersom konceptet är så flexibelt kan du använda det både för kortare sprinter och för längre intervaller i lägre tempo. Du väljer ju helt själv hur du lägger upp ditt pass. Du ska dock tänka på att det förmodligen är bättre att vända på pyramiden när du tränar kondition. Om du ska träna sprint vill du antagligen inte börja med att spurta i 20 sekunder (som i exemplet ovan) för att nå pyramidens topp med en sprint på sex sekunder. Prova pyramidisering för din konditionsträning för att förbättra din kondition. Prova dig fram med olika progressioner för att se vad som passar dig bäst. Det kan vara klokt att träna med tidtagarur, eller träna på en konditionsträningsmaskin med en skärm på vilken du kan följa din progression, för att exakt kunna följa ditt upplägg.
Published In Styrketräning

Leave a comment